DOBRODOSLI NA ZVANICNU  INTERNET  STRANICU  DR  MIRJANE  DJURDJEVIC

           doktora  medicine  i  profesionalnog analitičara snova  po metodi  dr Ivana Nastovića                                                                                       

                                                               

                
  O  MEDICINI  DANAS


                  Danas  u  većini   zemalja  sveta   preovlađuje   takozvani  ALOPATSKI  pristup  pacijentu   koji  podrazumeva   klasična  medicinska  shvatanja  koja  se  uče  u  školama  različitog  nivoa. Karakteristike  alopatske medicine  su  da  se  terapija   veoma   oslanja   na   farmaceutske   preparate  i   slične  lekove  kao  i  na  hirurške   intervencije. Takođe   je   odlikuje   oštra   kategorizacija  bolesti  i   lečenje   koje   se  svodi na  terapiju uglavnom  fizičkih  simptoma  na  koje  se   bolesnik  žali. Međutim, zbog sve  očigledni-  je  slabosti  i  neuspešnosti  ovakvog   razumevanja   zdravlja  i  tretiranja  oboljenja,  poslednjih   nekoliko  decenija  se   pojavila   nužnost   uvođenja  i   primene  i  drugačijih  medicinskih  postupaka  koji   čoveka  posmatraju   kao    celinu,  dakle   kao   jedinstvo   fizičkog   tela,  emocija,    misli,  mentalnih   osobenosti  i   određenog  karaktera.  Ovakav   pristup  podrazumeva  mišljenje  da  bolest, kada   se  javi,  postoji  na  većini  pomenutih  nivoa  (ili  na  svim  nivoima)  te   da  se   ne  može    ni   dijagnostikovati   pa  ni   lečiti  samo  na  fizičkom   nivou    kako    to    podrazumeva    alopatska    medicina. Ovaj  sveobuhvatniji  kao i  kompleksniji   pristup   čoveku  i  njegovom   zdravlju   nazvan  je  HOLISTIČKOM   medicinom.  Međutim,  kako   naučni  i  humani  pogled  na  svet   nikako  ne   sme    isključiti  sve    postojeće  mogućnosti  leče-  nja, danas  se    sve  više  govori   o   neminovnosti    postojanja   INTEGRATIVNE  medicine   koja  udru-  žuje   i  povezuje  SVA   MEDICINSKA  ZNANJA,  kako   ona   koja  predstavljaju   najmodernije   naučne  pronalaske (posebno  one   bazirane   na    kvantnoj    fizici),  tako  i  uobičajene   konvencionalne  terapi-  je    koje   se   primenjuju  već   decenijama   ali  takođe  i    drevna    znanja  o  lečenju   iz   svih   krajeva  sveta, primenjivana   hiljadama   godina   unazad.

                   Poseban  doprinos  integrativnom   shvatanju   lečenja,  trebalo  bi  da  donesu   metode   koje  se   danas   uglavnom   koriste   u  psihologiji  i  koje  imaju  za  cilj  oslobađanje  nesvesnih   sadržaja   iz  psihe   pacijenta  jer  upravo  ti   sadržaji  mogu  biti  putokaz  lekaru  da   otkrije   uzroke   pojave   bolesti  pa  tako  i  najuspešnije   načine   za  njihovo  lečenje. Jedna  od  metoda  otkrivanja  nesvesnih  sadržaja  čija  identifikacija   tada  doprinosi   ne  samo  svakodnevnom  uspešnijem  životnom  funkcionisanju  sva-  kog  čoveka  već  predstavlja  i  način  predviđanja  pojave  bolesti  (uz mogućnost prevencije), način  nje-  nog  blagovremenog otkrivanja (uključujući  i  izrok  zbog  koje  se  bolest  javila), način  praćenja   njenog  toka, uspešnosti  terapije  i  definitivne  prognoze,  jeste   ANALIZA  SNOVA  pacijenta.  Ovom   metodom  bi  trebalo  da  ovlada  svaki  lekar,  bez  obzira  na   specijalnost  i  naklonjenost  alopatskom  ili   holistič-  kom  pristupu  medicini, svaki  psiholog  i  psihoterapeut  i  pripadnik  sličnih  profesija,  ali  i  svaki pojedi-  nac  jer  su  snovi  bitni  kako  za  profesionalan  rad, tako  i  za  svakodnevni  život.
 
                                              

free templates

Make a free website with Yola